Boplatsringen 9B

Ältadalen Nacka - Stockholms län