Asa Thors gränd 2

Oceanhamnen Helsingborg - Skåne län