Bruksvägen 1C

Kolarbyn Fagersta - Västmanlands län