Falkholmsgränd 29

Skärholmen Stockholm - Stockholms län