Framnäsbacken 28

Solna Skytteholm Solna - Stockholms län