Heleneborgsgatan 20

Högalid Stockholm - Stockholms län