Herrestadsgatan 1A

Slottsstaden Malmö - Skåne län