Hubert Laurins väg 3

Bolinder Strand Järfälla - Stockholms län