Järnvägstorget 8B

Pottholmen Karlskrona - Blekinge län