Kolmilestigen 2A

Stockfallet Karlstad - Värmlands län