Plåtmyntsgatan 17

Högsbo Göteborg - Västra Götalands län