Plåtmyntsgatan 27

Högsbo Göteborg - Västra Götalands län