Rosengrens gata 11

Limhamns Sjöstad Malmö - Skåne län