Stampgatan 62

Stampen Göteborg - Västra Götalands län