Strandskogsvägen 1

Vaxön Vaxholm - Stockholms län