Tisdagsvägen 12

Farsta Stockholm - Stockholms län