Vårbergsvägen 193A

Vårberg Stockholm - Stockholms län