Vårbergsvägen 195

Vårberg Stockholm - Stockholms län