Vindragarvägen 2

Reimersholme Stockholm - Stockholms län