Gungvalavägen 553

Gungvala Karlshamn - Blekinge län