Hamrångevägen 63

Hamrångefjärden Gävle - Gävleborgs län