Stenbocksvägen 6B

Lännersta Nacka - Stockholms län