Västerängsvägen 24

Älvsjö Stockholm - Stockholms län