Norra Brändholmen 68

Berkön Piteå - Norrbottens län