Östernäs Byväg 63

Gräddö Norrtälje - Stockholms län