Solhemsvägen 20

Trummenäs Karlskrona - Blekinge län