Solhemsvägen 15B

Trummenäs Karlskrona - Blekinge län