Bergtallsvägen 57

Skateholm Trelleborg - Skåne län