Västra Salterivägen 4

Blekinge skärgård Karlskrona - Blekinge län