Borgargatan 21

Gransäter Norrtälje - Stockholms län