Kolonigatan 5A

Bostadsrättslägenhet Karlshamn - Blekinge län