Östergatan 5C

Pantarholmen Karlskrona - Blekinge län