Södra Fogdelyckegatan 28

Centrum Karlshamn - Blekinge län