Korstavägen 1

Skönsberg Sundsvall - Västernorrlands län