Höglidsvägen 17B

Trollbäcken Tyresö - Stockholms län