Stenkyrka Sudergårds 161

Stenkyrka Gotland - Gotlands län