Vängsjöbergsvägen

Gottröra Norrtälje - Stockholms län