Rudkällavägen 3CB

Brokvarn Nykvarn - Stockholms län