Almbygatan 10

Rinkebyterassen Stockholm - Stockholms län