Annebergsgatan 12B

Borgmästaregården Malmö - Skåne län