Centralgatan 26C

Stockholms skärgård Nynäshamn - Stockholms län