Chamottevägen 19

Porslinskvarteren Värmdö - Stockholms län