Drevergatan 1B

Norra Djurgårdsstaden Stockholm - Stockholms län