Ekshäradsgatan 91

Farsta Stockholm - Stockholms län