Eldsbergagränd 39

Älvsjö Stockholm - Stockholms län