Falkholmsgränd 17

Skärholmen Stockholm - Stockholms län