Flygfältsvägen 9B

Karlberg Karlskoga - Örebro län