Formarstigen 9

Gustavsberg Värmdö - Stockholms län