Framnäsbacken 24

Skytteholm Solna - Stockholms län