Framnäsbacken 8

Skytteholm Solna - Stockholms län